Gautam Labhdhi Vikas Foundation

Chinchodi (Shiral), Tal. Pathardi, Dist. Ahmednagar – 414 106

Navkar Tirth Kalash

8, Pooja Co-op Hsg. Soc., Near Kothari Blocks, Opp.Abhayraj Electricals, Bibwewadi,
Pune – 411 037

Gautam Nidhi Kalash

632 Anna Salai, Chennai 600 006
+91 9381201766

Arham Vijja Foundation

Chinchodi (Shiral), Tal. Pathardi, Dist. Ahmednagar – 414 106

Guru Anand Foundation, Chichondi

8, Pooja Co-op Hsg. Soc., Near Kothari Blocks, Opp. Abhayraj Electricals, Bibwewadi,
Pune – 411 037

Anandtirth Kendra Pratisthan, Chennai

632 Anna Salai, Chennai 600 006
+91 9381201766

Anandtirth Mahila Parishad

Chinchodi (Shiral), Tal. Pathardi, Dist. Ahmednagar – 414 106

Anandtirth Diksha Bhumi Vikas Foundation, Niri

8, Pooja Co-op Hsg. Soc., Near Kothari Blocks, Opp. Abhayraj Electricals, Bibwewadi,
Pune – 411 037

Arham Guru Mantra Diksha

632 Anna Salai, Chennai 600 006
+91 9381201766

Arham Mantra Diksha

Chinchodi (Shiral), Tal. Pathardi, Dist. Ahmednagar – 414 106

Gautamalaya

8, Pooja Co-op Hsg. Soc., Near Kothari Blocks, Opp. Abhayraj Electricals, Bibwewadi,
Pune – 411 037

Arhat Women Organization

632 Anna Salai, Chennai 600 006
+91 9381201766

Arham T-age

Chinchodi (Shiral), Tal. Pathardi, Dist. Ahmednagar – 414 106